Projectes de centre

TIC: Guillem Lluch Moll.

TAC: Jaume Arguimbau Pons

Convivència: Sònia Tur Martí

Coeducació: Raquel de las Heras Ponce

Salut: Joan Gayón Arguimbau

Activitats complementàries i extraescolars: Iolanda Aduart Silvestre

Biblioteca: Núria Enrich Seguí

Dinamització de patis: Mariola Juanico Vidal

Normalització lingüística: Esther Casas Bestard

Acollida i interculturalitat: Mariola Juanico Vidal

FCT: Rosa Calafat Ponsetí

EOIES: Marco Martín Vivas

Formació (CEP/Cursos): Núria Carretero Marí

Suport secretaria: Víctor López Fernández

Suport FP: Rosa Calafat Ponsetí

Nivell: Mª José Abril Hervás (1r ESO), Diego Joaquin Lafuente (2n ESO), Olmo Heras Rodríguez (3r i 4t ESO).

Programa de millora i transformació (PMT) : Sebastià Pérez-Chuecos Vallés.

WEB/Xarxes Socials: Imma Bosch Calafell.

British Council: Marta Cantamisa Mercadal

Ambiental: Núria Guillén Llambias

Mobilitat: Esther Casas Bestard

Prevenció de riscos laborals: Víctor López Fernández

Programes Europeus: Joan Carles Ayer Tabales

Proves lliures FP: Ferran Acuña

Pla lector: David Pelegrí Pons

PROA+: Maica Pons Vilagrassa

FP distància: Inés Cardona

IEDIB: Joan Fortuny Mercadal

EERE: Àngel Cardona Mercadal

Treball de recerca: Joan Fortuny Mercadal