Borsa de feina

BORSA DE FEINA PER A ALUMNAT I EX-ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

El centre té una cartera de 280 empreses amb les que tenim acords de col·laboració vigents per desenvolupar les FCT. Al llarg de cada curs escolar es signen prop d’un centenar d’annexes als acords amb empreses de l‘illa per què els nostres alumnes puguin realitzar les seves pràctiques laborals.

Per tal de facilitar la incorporació al món laboral d’alumnat i ex-alumnat cream aquesta borsa per intermediar entre empreses i treballadors.

Destinataris:

  • Alumnat que titula el present curs.
  • Antics alumnes a partir del curs 20-21 que renovin la seva subscripció per a cada curs escolar.
  • Empreses, entitats i organismes públics i privats amb els que tenim convenis de col·laboració per a FCT’s.

Objectius:

  • Facilitar el nostre alumnat i ex-alumnat l’accés al mercat de treball.
  • Contribuir a les relacions professionals empresa-alumnat posant en contacte oferta i demanda.
  • Establir sinèrgies amb els sectors productius de les famílies professionals del Centre.
  • Mantenir el contacte i actualització de les relacions escola-empresa.

Contacte:

  • La persona responsable de la coordinació de la borsa de feina és en Víctor López.
  • Correu electrònic: borsadefeina@iescapdellevant.org
  • Es pot concertar una cita, durant el curs, per assessorament laboral.

ENLLAÇ FORMULARI EMPRESES

ENLLAÇ FORMULARI ALUMNAT I EX-ALUMNAT