Pagaments TPV

Els mètodes de pagament acceptats: VISA i MASTERCARD

Protecció de dades:

D’acord amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades personals, L’IES Cap de Llevant actua com a responsable del tractament de les dades personals reflectides en aquest formulari. Aquestes dades serviran per a complir amb les funcions de gestió de pagaments. Per a l’exercici del dret d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició d’aquestes dades podeu adreçar-vos a l’IES Cap de Llevant segons les condicions que preveu la legislació vigent.

 

PAGAMENT TPV