Comissió Lingüística

Membres de la comissió

  • Maria Esther Casas Bestard (Coordinadora)
  • Judit Sintes Vinent
  • Cristina Salvador Moll
  • Josep Puig Nigorra
  • Pedro Olucha (representant de l’Equip Directiu)

Funcions de la comissió

La Comissió de Normalització Lingüística vetlla per garantir l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular d’aprenentatge, de comunicació i de coordinació. Així mateix, impulsa la realització de tasques i esdeveniments per tal de fomentar la cultura pròpia de les Illes Balears, donant protagonisme a la cultura menorquina, com la Diada de Menorca, amb diversos tallers. A més, es treballa en un bloc de centre de caire cultural on hi tenen cabuda les altres llengües del centre, així com la realització d’enquestes puntuals d’usos lingüístics i la revisió de la retolació del centre perquè estigui en català.

A continuació teniu un recull d’activitats que ha organitzat la comissió:

Activitats Comissió Lingüística