Departaments

El professorat està distribuït en 18 departaments didàctics i de família professional.
A continuació es relacionen els departaments amb els seus respectius caps de departament:

Departament de la família professional d’Activitats físiques i esportives. Rosa Calafat Ponsetí.
Departament didàctic de Biologia i geologia. Eva Camps Camps.
Departament didàctic de Dibuix i educació plàstica i visual. Imma Bosch Calafell.
Departament didàctic d’Educació física i esportiva. Ana Maria Roig Rebaque.
Departament didàctic de Filosofia i llengües i cultura clàssiques. Diego Reina del Pozo.
Departament didàctic de Física i química. Itxaso Erlanz Aramayo.
Departament didàctic de Formació i orientació laboral. Víctor López Fernández.
Departament de la família professional d’Imatge personal. Vanesa López Femenias.

Departament didàctic de Ciències socials, geografia i història. Olmo Heras Rodríguez.
Departament didàctic de Llengua castellana i literatura. Mari Luz Bisquerra Martín.
Departament didàctic de Llengua catalana i literatura. Sole Camps Mascaró.
Departament didàctic de Llengües estrangeres. Raquel de las Heras Ponce.
Departament didàctic de Matemàtiques. César Tomé Valle.
Departament didàctic de Música. Begoña Bonet Jiménez.
Departament d’Orientació. Cristina Maria.
Departament de la família professional de Sanitat. Tiago Mesquida Lluch.
Departament de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat. Isabel Marin Moles.
Departament didàctic de Tecnologia. Maica Pons Villagrasa.