Departaments

El professorat està distribuït en 18 departaments didàctics i de família professional.
A continuació es relacionen els departaments amb els seus respectius caps de departament:

Departament de la família professional d’Activitats físiques i esportives. Rosa Calafat Ponsetí.
Departament didàctic de Biologia i geologia. Antoni Pons Martín.
Departament didàctic de Dibuix i educació plàstica i visual. Imma Bosch Calafell.
Departament didàctic d’Educació física i esportiva. Esther Casas Bestard.
Departament didàctic de Filosofia i llengües i cultura clàssiques. Diego Reina del Pozo.
Departament didàctic de Física i química. Pep Jordi Quevedo.
Departament didàctic de Formació i orientació laboral. Víctor López Fernández.
Departament de la família professional d’Imatge personal. Chus López Marí.

Departament didàctic de Ciències socials, geografia i història. Pilar Vadell Rebaque.
Departament didàctic de Llengua castellana i literatura. Luz Aneas López.
Departament didàctic de Llengua catalana i literatura. Assumpta Casasnovas Cavaller.
Departament didàctic de Llengües estrangeres. Raquel de las Heras Ponce.
Departament didàctic de Matemàtiques. César Tomé Valle.
Departament didàctic de Música. Joanvi Vaño Mataix.
Departament d’Orientació. Esmeralda Miquel Roigé.
Departament de la família professional de Sanitat. Tiago Mesquida Lluch.
Departament de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat. Isabel Marin Moles.
Departament didàctic de Tecnologia. Luis Miquel Garcia Garcia-Roldan.