Organigrama

CONSELL ESCOLAR

 • Jaume Bonet Florit, director
 • Núria Carretero Marí, cap d’estudis
 • Teresa Moll de la Fuente, representant dels pares i mares
 • Carmen Garcia Pérez, representant dels pares i mares
 • Montserrat Ribas Aragonés, representant dels pares i mares (AFA)
 • Josep Roig Saiz, representant de l’alumnat
 • Roser Guàrdia Giménez, representant de l’alumnat
 • Jose Luis Vecillas, representant de l’alumnat
 • Raquel de las Heras Ponce, representant del professorat
 • Verònica Garcia Gisbert, representant del professorat
 • Esmeralda Miquel Roige, representant del professorat
 • Dolores Rosa Álvarez, representant del PAS
 • Enric Mas, representant de l’Ajuntament
 • Jordi Anglès Gornés, secretari

 

EQUIP DIRECTIU

 • Jaume Bonet Florit, director
 • Núria Carretero Marí, cap d’estudis
 • Marta Vilalta, cap d’estudis adjunta de 1r i 2n d’ESO          
 • Pedro Olucha Segui, cap d’estudis adjunt de 3r i 4t d’ESO
 • Joan Fortuny Mercadal, cap d’estudis adjunt 1r i 2n de Batxillerat
 • Santiago Mesquida Lluch, cap d’estudis de Formació Professional
 • Jordi Anglès Gornés, secretari