Organigrama

CONSELL ESCOLAR

 • Jaume Bonet Florit, director

 • Núria Carretero Marí, cap d’estudis

 • Teresa Moll de la Fuente, representant dels pares i mares

 • Carmen Garcia Pérez, representant dels pares i mares

 • Montserrat Ribas Aragonés, representant dels pares i mares (APIMA)

 • Adrià Carreras Garriga, representant de l’alumnat

 • Marta Finestres Martínez, representant de l’alumnat

 • Anna Navarro Mediavilla, representant de l’alumnat

 • Raquel de las Heras Ponce, representant del professorat

 • Verònica Garcia Gisbert, representant del professorat

 • Esmeralda Miquel Roige, representant del professorat

 • Esther Pelegrí Barber, representant del professorat

 • Teresa Santos Corrales, representant del professorat

 • Natxo Vicent Ripoll, representant del professorat

 • Dolores Rosa Álvarez, representant del PAS

 • Rafael Muñoz Campos, representant de l’Ajuntament

 • Jordi Anglès Gornés, secretari

 

EQUIP DIRECTIU

 • Jaume Bonet Florit, director

 • Núria Carretero Marí, cap d’estudis

 • Mariola Juanico Vidal, cap d’estudis adjunta 1r i 2n d’ESO                   
 • Veronica Garcia Gisbert, cap d’estudis adjunta 3r i 4t d’ESO
 • Joan Fortuny Mercadal, cap d’estudis adjunt 1r i 2n de Batxillerat

 • Jordi Anglès Gornés, secretari