Gestib

Models de sol·licitud d’alta d’usuari de Gestib

El document s’entregarà directament a l’oficina de l’IES o també es pot enviar per correu electrònic: iescapdellevant@educaib.eu
 
  • En el moment que es gestioni la sol·licitud per part del centre, rebreu un SMS i haureu de seguir les passes que se us indicaran.
  • Des de la recepció de l’SMS, disposau d’un termini de 24h per activar l’usuari, en cas contrari, el Gestib, per motius de seguretat, es tornarà bloquejar.
  • En cas que, tot i haver seguit les instruccions, no pugueu accedir al Gestib, posau-vos en contacte amb el centre mitjançant el correu: iescapdellevant@educaib.eu o el telèfon 971.35.35.82