Documents de centre

Adreces correu electrònic professorat

Calendari escolar 2021/22 (El calendari està pendent d’aprovació)

Llistat tutors per grup curs 2021/22

Justificació faltes d’assistència

Model autorització per a sortides escolars

Autorització de sortida del centre

Llibret de centre per famílies

Projecte educatiu de centre

Projecte lingüístic de centre

Projecte de direcció

 
 

 

Llibrets d’optatives

Oferta optatives Batxillerat

Oferta optatives 4t ESO

Oferta optatives 3r ESO

 

Criteris d’avaluació, qualificació i recuperació:

Criteris ESO i BATXILLERAT

Criteris Formació Professional

 

Llibrets per a famílies 1r ESO

Llibret 1r ESO A curs 2019_2020

Llibret 1r ESO B curs 2019_2020

Llibret 1r ESO C curs 2019_2020

Llibret 1r ESO D curs 2019_2020

Llibret 1r ESO E curs 2019_2020 

Llibret 1r ESO F curs 2019_2020

 

Llibrets per a famílies 2n ESO

Llibret 2n ESO A curs 2019_2020

Llibret 2n ESO B curs 2019_2020

Llibret 2n ESO C curs 2019_2020

Llibret 2n ESO D curs 2019_2020

Llibret 2n ESO E curs 2019_2020

Llibret 2n ESO F curs 2019_2020

 

Llibrets per a famílies 3r ESO

Llibret 3r ESO A curs 2019_2020

Llibret 3r ESO B curs 2019_2020

Llibret 3r ESO C curs 2019_2020

Llibret 3r ESO D curs 2019_2020

Llibret 3r ESO E curs 2019_2020

Llibret 3r ESO F curs 2019_2020

Llibret 3r PMAR curs 2019_2020

 

Llibrets per a famílies 4t ESO

Llibret 4t ESO A curs 2019_2020

Llibret 4t ESO B curs 2019_2020

Llibret 4t ESO C curs 2019_2020

Llibret 4t ESO D curs 2019_2020

Llibret 4t ESO E curs 2019_2020

Llibret 4t PRAQ curs 2019_2010