Coordinació Dinamització de patis

Coordinadora

Mariola Juanico Vidal

PRESENTACIÓ PROJECTE PATIS ACTIUS:


ESTRUCTURA:

1r pati i 2n pati: hi ha dues sales obertes, a una hi ha material per jugar a tennis taula, escacs i jocs de cartes.

2n pati: a partir del mes d’octubre fins el mes de maig tenim contractada l’empresa Latau que organitza i dinamitza activitats en els patis, ja sigui voleibol, colpbol, futbol, bàsquet, …
La tria es fa en funció de la demanda de l’alumnat.

QUI EN FORMA PART?
Comissió d’alumnat: alumnat que de forma desinteressada ajuda a organitzar i fer difusió de les activitats i realització de cartelleria.

Latau: empresa externa contractada pel centre amb la subvenció de PROA+.

Professorat del centre que ajuda a organitzar els espais on es duen a terme aquestes activitats.