Pagament taxes

A continuació teniu el document amb les instruccions per a la sol·licitud i paga de taxes de títols.

SOL·LICITUD I TAXES DE TÍTOLS


 

Les taxes NO ES PODEN PAGAR abans de l’avaluació.

BATXILLERAT

TÍTOL BATXILLER

Sol·licitud Títol Batxillerat

 1. Pagar les taxes corresponents al teu Títol a través de l’enllaç que tens en el document SOL·LICITUD I TAXES DE TÍTOLS.
 2. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
 3. Entregar al centre la documentació indicada en la Sol·licitud del Títol.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

TÍTOL FORMACIÓ PROFESSIONAL

Sol·licitud Titol CF

 1. Descarregar, imprimir i emplenar la Sol·licitud del Títol del Cicle Formatiu.
 2. Pagar les taxes corresponents al teu Títol a través de l’enllaç que trobaràs en el document SOL·LICITUD I TAXES DE TÍTOLS.
 3. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
 4. Entregar al centre la documentació indicada en la Sol·licitud del Títol.

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (EERE)

Sol·licitud Títol EERE

 1. Descarregar, imprimir i emplenar la Sol·licitud del Títol del Cicle Formatiu.
 2. Pagar les taxes corresponents al teu Títol que trobaràs en el document SOL·LICITUD I TAXES DE TÍTOLS.
 3. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
 4. Entregar al centre la documentació indicada en la Sol·licitud del Títol.