Pagament taxes

Les taxes NO ES PODEN PAGAR abans de l’avaluació.

BATXILLERAT

TÍTOL BATXILLER

Sol·licitud Títol Batxillerat

 1. Pagar les taxes corresponents al teu Títol a través de l’enllaç de l’Agència Tributària https://www.atib.es/ta/modelos/tasas046.aspx entrar a la Conselleria d’Educació i Universitat i buscar la taxa corresponent.
 2. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
 3. Entregar al centre la documentació indicada en la Sol·licitud del Títol.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

TÍTOL FORMACIÓ PROFESSIONAL

Sol·licitud Títol FP

 1. Descarregar, imprimir i emplenar la Sol·licitud del Títol del Cicle Formatiu.
 2. Pagar les taxes corresponents al teu Títol a través de l’enllaç de l’Agència Tributària https://www.atib.es/ta/modelos/tasas046.aspx entrar a la Conselleria d’Educació i Universitat i buscar la taxa corresponent.
 3. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
 4. Entregar al centre la documentació indicada en la Sol·licitud del Títol.

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL (EERE)

Sol·licitud Títol EERE

 1. Descarregar, imprimir i emplenar la Sol·licitud del Títol del Cicle Formatiu.
 2. Pagar les taxes corresponents al teu Títol a través de l’enllaç de l’Agència Tributària, entrar a la Conselleria d’Educació i Universitat i buscar la taxa corresponent.
 3. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
 4. Entregar al centre la documentació indicada en la Sol·licitud del Títol.

 

INSCRIPCIÓ Proves d’accés

 1. Pagar les taxes corresponents a través de l’enllaç de l’Agència Tributària https://www.atib.es/ta/modelos/tasas046.aspx entrar a la Conselleria d’Educació i Universitat i buscar la taxa corresponent.
 2. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
 3. Lliurar el resguard de pagament, inscripció, etc al centre.

INSCRIPCIÓ Proves Lliures

 1. Pagar les taxes corresponents a través de l’enllaç de l’Agència Tributària https://www.atib.es/ta/modelos/tasas046.aspx entrar a la Conselleria d’Educació i Universitat i buscar la taxa corresponent.
 2. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
 3. Lliurar el resguard de pagament, inscripció, etc al centre.