Cada dia els alumnes de l’ESO tenen una franja determinada per llegir un llibre del seu interés.

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO empren la plataforma de LEGILAND.