Els alumnes de 1r i 2n d’ESO empren la plataforma de LEGILAND on tenen una gran varietat de llibres per llegir amb qüestionaris sobre les lectures.

Cada dia els alumnes de l’ESO tenen una franja determinada que va canviant cada setmana  per llegir un llibre del seu interés.