Habilitats Cognitives

El centre disposa d’un programa per tal que des de totes les àrees es fomenti que els alumnes tinguin estratègies per afavorir la millora de la seva intel·ligència i facilitar així l’aprendre a aprendre.