Equip directiu

equip directiu

 

Directora: Joana Fullana

Secretari: Víctor Vendrell

Cap d’estudis: Juana Cardona

Cap d’estudis adjunt: Maria Pons