Llibres de text

 

LLIBRES DE TEXT DEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ CURS 2020/21

Aquí us podeu descarregar la llista de llibres de text del Programa, que inclou els quatre cursos d'ESO. LLISTA.

Són aquests els llibres que rebrà l'alumnat adherit al Programa a inici de curs (NOTA: També els workbook d'anglès de 3r i 4t d'ESO i d'alemany, si n'és el cas, tot i que no surtin a la llista perquè no són reutilitzables).

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I FULL DE PAGAMENT. Descarregau-vos el full AQUÍ

Avui 29/06/19 hem publicat al tauler d'anuncis del centre la llista d'alumnat adherit al Programa de Reutilització de llibres per al curs 2020/21. Degut a la normativa de Protecció de Dades no podem publicar en aquesta pàgina la llista. L'alumnat que ja era dins el programa el curs passat, continua dins el programa i pel que fa a l'alumnat que farà 1r d'ESO el proper curs només hi figura qui ha fet el pagament o ha escrit al coordinador del programa indicant-li la seva intenció d'adherir-s'hi. IMPORTANT: Heu de pensar que la comanda i preparació dels llibres de text per al proper curs es fa el mes de juliol. Contacte: vvendrell@iesbielmarti.cat.

NOTA IMPORTANT: El Programa de Reutilització de Llibres només inclou els quatre cursos d'ESO. Els estudiants de la resta de nivells hauran d'esperar la publicació, en aquesta mateixa web, de la relació de llibres de text i mirar de comprar-los o intercanviar-los pel seu compte. Publicarem la llista de llibres de Batxillerat, Cicle Formatiu i FPB dijous 2 de juliol. ALERTA: Al Gestib famílies es poden consultar totes les llistes de llibres a l'opció del menú CENTRE > LLIBRES. Però atenció, aquelles llistes no seran vàlides fins dia 2 de juliol perquè encara s'hi introdueixen modificacions.

LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2020/21

Avui, 2 de juliol de 2020, publicam les llistes dels llibres de text i material didàctic de cada nivell educatiu així com l'ha redactat el professorat del centre. El format de cada document és el que ens genera el Gestib i, tot i que no ens agrada gens, és el que vos enllaçam. 

      ESO                BATXILLERAT
        1r ESO                1r Batxillerat (totes les modalitats)
2n ESO       2n Batxillerat (totes les modalitats)
3rESO        CFGM
4tESO         Els dos cursos

Pel que fa als estudis de FPB el professorat no ha fet cap indicació sobre el material a emprar.

Al Gestib famílies es poden consultar totes les llistes de llibres a l'opció del menú CENTRE > LLIBRES.