Llibres de text (BATX i FP)

Teniu la informació sobre el material didàctic dels estudis postobligatoris dins el Gestib famílies (Menú Centre > Llibres > seleccionau els estudis i nivell).

Llistes per descarregar (ALERTA: a les llistes surt tot el material didàctic informat pels departaments i pensau que hi trobareu totes les matèries de les modalitats que impartim al centre).

1r Batxillerat

2n Batxillerat

CFGM