Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació del professorat, els pares, l’alumnat i altres membres de la comunitat educativa en la gestió i el funcionament del centre.

Membres de la direcció del centre: 

Directora: Joana Fullana

Cap d’estudis: Juana Cardona

Secretari: Víctor Vendrell

Membre  representant de l’AFA:  
Membres representants professorat:

Marta Pons

Noli Seguí

Tomeu Obrador

Maria Martí

Betlem Mora

Membres representants de les famílies: Joan Pons
Membres representants de l’alumnat:

Carla Gomila 

Carlota Garriga

Berta Coll

Membre representant del PAS

Xisca Martí

Membres representants dels Ajuntaments de Ferreries i Es Mercadal