Consell Escolar

Membres de la direcció del centre: 

Directora: Joana Fullana

Cap d’estudis: Juana Cardona

Secretari: Víctor Vendrell

Membre  representant de l’AFA:

David Icart

Membres representants professorat:

Betlem Mora

Inma Vilar

Marta Pons

Noli Seguí

Tomeu Obrador

Maria Martí

Membres representants de les famílies:

Toni Salord

Joan Pons

Membres representants de l’alumnat: 

Carla Gomila 

Carlota Garriga

Berta Coll

Membre representant del PAS: 

Xisca Martí

Membre representant de l’Ajuntament: