Consell Escolar

Durant el curs 22/23 es farà la renovació total dels membres del Consell Escolar de l’IES Biel Martí.