Programa en xarxa batxillerat (IEDIB)

El programa en Xarxa de batxillerat ofereix la possibilitat que l’alumnat pugui cursar alguna assignatura que sigui incompatible amb l’horari del centre o que no s’ofereixi perquè es pugui fer en línia a través de la plataforma de l’IEDIB.

L’alumnat que vulgui cursar una matèria o més a distància, haurà de formalitzar la matrícula presentant una sol·licitud al centre (en el qual està matriculat de la resta d’assignatures)

 En aquesta sol·licitud l’alumne ha d’aportar una adreça de correu electrònic operativa a través de la qual rebrà la contrasenya de l’aula virtual.

Les sol·licituds es fan entre 1 de juliol al 24 de setembre del curs vigent a la secretaria del centre.

Més informació a l’IEDIB