On som

El centre educatiu està ubicat a Ferreries, concretament a l’adreça:
Av. Son Morera, s/n
07750 Ferreries

Tel. 971 374201
Fax 971 374128