Baremació transport escolar postobligatoris

Ahir, 22 de setembre, es va registrar la darrera possible sol·licitud per fer ús del transport escolar per part de l’alumnat d’ensenyaments no obligatoris. L’alumnat d’aquests estudis matriculat al centre que ho ha sol·licitat ascendeix a 23 alumnes.

Com a conseqüència del constant augment de matrícula a l’ESO del nostre institut (fa tres cursos teníem 107 usuaris d’estudis obligatoris en les tres rutes des Mercadal, fa dos 125, el curs passat 141 i enguany 161). De moment, només podem adjudicar UNA PLAÇA a l’alumnat dels estudis de BATXILLERAT. A partir de demà divendres 24 de setembre podrà presentar també sol·licituds l’alumnat del cicle formatiu de grau mitjà.

D’acord amb les instruccions per al funcionament del transport escolar (Instrucció 7/2021 de 15 de juny de 2021) , l’adjudicació de vancants s’ha de fer seguint les prioritats que enumeram:

a) Tenen preferència els alumnes de 1r curs de Batxillerat o CF sobre l’alumnat de 2n curs. (+1punt)

b) Tenen preferència els alumnes que tenguin germans matriculats al centre en un nivell educatiu obligatori (ESO o FPB). (+1punt)

c) Tenen preferència els alumnes que hagin estat beneficiaris d’una beca del Ministeri d’Educació en la convocatòria immediatament anterior a la de l’inici del curs. SOBRE AQUEST PUNT, HEU DE DUR VOSALTRES, si és el cas, ALGUN DOCUMENT JUSTIFICATIU. (+1punt)

d) Tenen preferència els alumnes que tenguin el domicili més allunyat del centre on estudia. AQUÍ DONAREM PREFERÈNCIA A L’ALUMNAT QUE NO RESIDEIX AL MUNICIPI DES MERCADAL. (+1punt)

És per això que hem aplicat els punts a, b i d i ens dona la baremació que publicam. Si es detecten errades ens n’hauríeu d’informar. Pel que fa al punt c) només en tenim constància d’una beca concedida que està aplicada a la baremació.

Totes les famílies afectades han rebut un SMS comunicant-los la publicació d’aquesta notícia. Les famílies de l’alumnat que ha quedat empatat a 3 punts rebran una telefonada des de la secretaria del centre per resoldre aquest empat i poder adjudicar la plaça existent a data d’avui 23 de setembre.

Baremació_buspostobligatoris2122_publicable