Transport escolar

VEHICLES i PARADES CURS 2023/24* (aplicables al curs 2024/25, mentre Conselleria no publiqui les corresponents al curs 2024/25)

V-218. Camí de Tramuntana-Es Mercadal-Ferreries. Parades actuals: Binialàs – Binialcalà – Son Lluriach Vell – carrer Tramuntana, 60(1)– IES BIEL MARTÍ.

V-219. Urbanitzacions-Fornells-Es Mercadal-Ferreries. Parades actuals: Port d’Addaia – Coves Noves – Son Parc – Ses Salines – Fornells – cruïlla Maó-Fornells – Es Mercadal(2) – IES BIEL MARTÍ.

V-220. Es Mercadal-Ferreries. Parada única a Avda. Mestre Garí, 62(2) – IES BIEL MARTÍ.

V-359. Es Mercadal-Ferreries. Parada única a Avda. Mestre Garí, 62(2) – IES BIEL MARTÍ.

V-360. Llocs Ferreries i Cala Galdana. Parades actuals: Llocs de Santa Teresa/Binissuès – Son Gornès – Es Barrancó – Cala Galdana (1a rotonda) – (2a rotonda) – IES BIEL MARTÍ.

(1)L’adjudicació de les places existents seguirà els criteris establerts al ROF del centre:

1r. Proximitat a la parada del carrer Tramuntana i llunyania de la parada del carrer Mestre Garí.

2n. Nivell d’estudis que cursarà; es donarà prioritat als cursos inferiors d’ESO sobre els superiors. Per exemple, els alumnes de 1r d’ESO tenen prioritat a tota la resta.

(2)La distribució de l’alumnat en aquestes parades es farà d’acord amb la disponibilitat de cada línia.

SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR CURS 2024/25 (ENSENYAMENTS OBLIGATORIS)