Documentació Matrícula

Fulls autoritzacions

Full autoritzacions ESO

Full autoritzacions BATX-CF-CFGB

Fulls matrícula CFGM i CFGB

Full matrícula CF Grau Bàsic

Full matrícula CF Grau Mitjà Microsistemes i Xarxes

Documentació que s’ha de dur al centre:

-DNI alumne/a, pare/mare/tutor/pàtria potestat

-Llibre família-Targeta sanitària alumne/a

-Carnet família nombrosa (si escau)

-Situació familiar (si escau)

-Full autoritzacions 

-Full inscripció AFA

-Pagament matrícula  (només Grau Mitjà)