2.13 Llengua alemanya

PROFESSOR/ACÀRRECSADREÇA ELECTRÒNICA
Salvador AlberolaCap de Departament /
Coordinador Erasmus Acred
salberola@iessineu.net
Paula PetrusCoordinadora Programa EOIES alemanyppetrus@iessineu.net
Sara Tiendastienda@iessineu.net
flaticon.com

Hallo! Herzlich willkommen zur Deutsch-Fachschaft des IES Sineu! 

Benvingudes i benvinguts al Subdepartament d‘Alemany de l‘IES Sineu! 

Qui som? 

Som Paula Petrus, Sara Tienda i Salvador Alberola els tres professors d’alemany del centre durant el curs escolar 2023-2024. Salvador Alberola és actualment el Cap de departament i ajuda a gestionar tots els programes que duim a terme amb la col·laboració dels companys i companyes de departament. Paula és durant el present curs escolar el coordinador del programa EOIES, el programa de certificació de la EOI en col·laboració amb els centres d’ensenyament secundari de les Illes Balears. Durant el present curs escolar comptem amb l’ajuda de l’auxiliar de conversa alemany Philipp Jung. El departament d’alemany de l’IES Sineu està composat per 3 professors i professores que es dediquem en cos i ànima no sols a ensenyar la llengua més parlada de l’ Unió Europea, sinó també a fer difusió de la cultura entre el nostre alumnat amb l’ajuda d’auxiliars de conversa nadius (d’Alemanya o d’Àustria).

flaticon.com
flaticon.com

Com ensenyam? 

La metodologia que empram és eminentment eclèctica destacant com a referents l’enfocament comunicatiu, el treball basat en tasques i projectes (contextualitzat en situacions d’aprenentatge) i els diversos enfocaments per treballar continguts culturals fent èmfasi en l’enfocament discursiu i intercultural.

Què oferim? Sortides, intercanvis, certificacions i molt més! 

Aquesta metodologia dins l’aula l’acompanyem de sortides culturals com ara la sortida al mercat de Sineu per fer entrevistes amb turistes nadius, mobilitats d’intercanvi cultural amb centres de països de parla alemanya cofinançades per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, preparació d’exàmens de certificació oficials de l’Escola Oficial d’Idiomes (A1 i A2) i del Goethe Institut (A2 i B1) també cofinançats per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Així mateix, demanem anualment la participació en el programa d’auxiliars de conversa de la Conselleria d’Educació per poder tenir un auxiliar natiu que ens ajuda a fer classes enfocades principalment en l’oralitat i temes culturals per així poder entendre millor la cultura i societat dels països de parla alemanya. 

Durant el present any escolar ens hem proposat amb el programa educatiu “Sprechen wir Deutsch!” 2023-2024 posar en marxa 2 intercanvis per promoure l’aprenentatge de la segona llengua estrangera cofinançant les mobilitats de l’alumnat cap a l’estrangerEl primer intercanviamb 4rt d’eso serà amb el Schulzentrum Geschwister Scholl de la ciutat costanera d’Alemanya de Bremerhaven. Aquest intercanvi compta amb un projecte d’aprenentatge intercultural mitjançant el qual l’alumnat haurà de fer una sèrie d’entrevistes i contribuir a fer una pàgina web col·laborativa de la qual els mateixos s’aniran encarregant ells i elles.
El segon intercanvi el farem amb l’alumnat de 1r de batxillerat amb el Evangelisch Stiftisches Gymnasium de Gütersloh que també es troba en el nord d’Alemanya. L’alumnat que participa serà també protagonista del seu aprenentatge fent també una pàgina web per plasmar tot l’aprenentatge experimentat abans, durant i després de l’intercanvi.