Trets d’indentitat

L’IES Sineu va ser un projecte molt anhelat que finalment es feu realitat el curs 1999-2000. Fins aleshores, l’alumnat dels pobles que configuren la Mancomunitat del Pla de Mallorca s’havien hagut de repartir entre els instituts d’Inca i de Manacor, fet que afectava negativament la cohesió
social de bona part del nostre jovent i el sentiment de pertinença al territori.
Amb la inauguració del centre, es va posar fi a aquesta demanda històrica i l’IES Sineu va començar a exercir de nexe vertebrador de bona part Pla, amb tot allò que aquest fet comportava, no només a nivell educatiu, sinó també social, cultural i econòmic.
Des d’aleshores, el centre acull els estudiants de nou municipis del Pla de Mallorca: Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Petra, Sant Joan, Sencelles i Sineu.
Ben aviat es va evidenciar que l’edifici original de 1999 no era suficient per al nombre creixent d’alumnat i es va haver d’ampliar el 2005. Per aquest motiu, la fisonomia actual del centre són dos edificis intercomunicats entre sí en forma de U gegant, al voltant d’un pati central que comunica amb un ampli pati exterior. A més, el centre també compta amb una sala d’actes i pot fer ús de les instal·lacions del pavelló municipal.