5.6 Fons de llibres

El programa de Fons de Llibres permet que l’alumnat pugui obtenir els llibres d’ESO a partir de la reutilització de llibres adquirits pel centre. Les famílies aporten 60 € per fer-ne ús tot l’any i d’aquesta quantitat se’ls hi tornen 20€ si els llibres es tornen en bon estat. El programa, a més de representar un gran estalvi econòmic per a les famílies, fomenta la reutilització i també la cura dels béns comuns. Actualment, aproximadament el 80% d’alumnes d’ESO formen part del programa i les famílies i l’alumnat el valoren positivament.