2.15 Matemàtiques

PROFESSOR/ACÀRRECSADREÇA ELECTRÒNICA
Llúcia AdroverCap de Departamentlladrover@iessineu.net
Rafel CrespíDirectorrcrespi@iessineu.net
Catalina AmengualCoordinadora de Batxillerat/Ciclescamengual@iessineu.net
Maria ServeraTutora de 1e ESO Amservera@iessineu.net
Joana M. MayolTutor de 3r ESO Fjmmayol@iessineu.net
Pep VallèsTutor de 4t ESO Ajvalles@iessineu.net
M. Esperança LlinàsTutor de 2n ESO Imeriera@iessineu.net
Damiana JaumeTutora de 1e ESO Cdpjaume@iessineu.net
Jaume JaumeTutora de 1e ESO Ejjaume@iessineu.net
Enrique Aguadoeaguado@iessineu.net