Equip directiu

Nom llinatges
Càrrec Correu electrònic
RAFEL CRESPÍ POL Director rcrespi@iessineu.net
JOAN OLIVER GARAU Secretari joliver@iessineu.net
PERE GELABERT FERRIOL Cap d’estudis pgelabert@iessineu.net
MARGALIDA FLORIT GELABERT Cap d’estudis adjunta (1r Cicle ESO) mflorit@iessineu.net
MIQUEL RAMIS OLIVER Cap d’estudis adjunt (2n Cicle ESO) mramis@iessineu.net
ANTÒNIA SÀNCHEZ FITOR Cap d’estudis adjunta (Batxillerat / FP) asanchez@iessineu.net