5.2 Mediació

SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR DE L’IES SINEU

El Programa de Mediació Escolar pretén ser un mecanisme de resolució de conflictes en què un/a mediador/a des de la seva imparcialitat ajuda els alumnes en conflicte a cercar per si mateixos una solució mitjançant l’acord mutu, de manera satisfactòria i equitativa per a cada part.

Aquest servei du actiu més d’una dècada, ja que el nostre centre va ser un dels primers en formar-se i aplicar aquesta resolució positiva de conflictes per crear una cultura de mediació que permeti una millora integral del clima escolar i una bona convivència.

A través de la mediació es pretén crear sentiments de responsabilitat, compromís i reconciliació, ensenyar estratègies i habilitats, propiciar un clima socioafectiu positiu i prevenir la violència escolar.

L’alumnat i el professorat interessats en ser futurs mediadors han de passar per una formació completa on, a més d’uns coneixements teòrics, han de realitzar pràctiques simulades.

L’alumnat i el professorat mediadors reben les demandes sol·licitades pels alumnes en conflicte. Aquestes peticions tenen diversos canals d’arribada: tutories, professorat en general, caps d’estudis, orientació i la bústia de mediació (on anònimament es poden sol·licitar les mediacions). No totes les demandes poden ser mediades i , per aquest motiu, el SME valora la idoneïtat de cada cas i l’admet, o no, a tràmit.

Abans de la mediació els membres del SME realitzen una premediació (entrevista individual) i es recorda als implicats la voluntarietat de fer-la. Després ja passen a la citació per a la mediació. Si aquesta acaba amb un acord, es revisa després de quinze dies i passat aquest temps, si tot es compleix, es dona per conclòs el procés.

A la mediació hi participen les parts en conflicte i dos mediadors, a més d’un/a professor/a observador/a. Des de l’inici es recorda que assistir-hi és totalment voluntari, confidencial i que els mediadors seran imparcials. En tot moment es mantindrà el respecte i la cordialitat. La durada és d’un pati i si cal més temps, els participants disposen de temps addicional i també d’uns minuts de compensació per poder berenar .

En aquests moments, el nostre servei està format per 29 alumnes mediadors de tercer i quart d’ESO i 8 professors i professores que donen sortida a totes aquelles mediacions que ens van arribat.

 

Equip de Mediació 2020-2021