5. Serveis i programes

COORDINACIONS

RESPONSABLES

CONTACTE

BIBLIOTECA

NATÀLIA TASCÓN

biblioteca@iessineu.net

COEDUCACIÓ

NATÀLIA TASCÓN

coeducació@iessineu.net

CONVIVÈNCIA

TONI CATALÀ

acatala@iessineu.net

EOIES

SALVADOR ALBEROLA (ALEMANY)/

ANNA BIOSCA (ANGLÈS)

salberola@iessineu.net

eoies@iessineu.net

EXTRAESCOLARS

ALBERT LOBO

alobo@iessineu.net

FONS DE LLIBRES

ANNA BIOSCA

abiosca@iessineu.net

MEDIACIÓ

CATALINA M. QUETGLAS

cquetglas@iessineu.net

MEDIAMBIENT

TONI CATALÀ

acatala@iessineu.net

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

CATALINA PERICÀS

cpericas@iessineu.net

PROGRAMES EUROPEUS

TONINA SIQUIER I SALVADOR ALBEROLA

erasmus@iessineu.net

erasmusacreditacio@iessineu.net

SALUT

M. ANTÒNIA CANYELLES

macanyelles@iessineu.net

SOLIDARITAT

ALBERT LOBO

alobo@iessineu.net

TIC

JOSEP MARIA ANDÚJAR

ctic@iessineu.net