5.5 Programa EOIES

PROGRAMA EOIES

El Programa EOIES és un programa de col·laboració entre l’IES Sineu i l’EOI d’Inca amb l’objectiu de preparar el nostre alumnat per a l’obtenció de les certificacions oficials en llengües anglesa i alemanya.

Des del curs 2013-2014, l’IES ha apostat per aquest programa per millorar les destreses comunicatives en llengües estrangeres del nostre alumnat i encoratjar-lo i motivar-lo per aprofundir en el seu aprenentatge i en la seva pràctica. Així mateix, també ens ha possibilitat de conscienciar tant l’alumnat com les seves famílies sobre els avantatges d’obtenir un certificat acadèmic oficial que acrediti el nivell que han assolit i que els pot afavorir de cara al seu futur acadèmic i professional.

Entre el anys 2014-2020, l’IES Sineu ha anat incrementant el nombre de places ofertades i també ha elevat els nivells per als quals preparam el nostre alumnat.

Els resultats obtinguts en els darrers anys en les proves del mes de maig i de setembre ha estat de més d’un 90% d’aprovats en tots els nivells.

Per a aquest curs 2021-2022, aquests són els grups i els nivells:

 

ANGLÈS

GRUPS

ALUMNES

NIVELL

4T ESO

2 GRUPS

60 ALUMNES

B1

1R BATXILLERAT 

1 GRUP

30 ALUMNES

B2

TOTAL

3 GRUPS

90 ALUMNES

 

ALEMANY

GRUPS

ALUMNES 

NIVELL

4T ESO

1 GRUP

30 ALUMNES

A1

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a la següent adreça electrònica:

ANGLÈS: eoies@iessineu.net / abiosca@iessineu.net / pgelabert@iessineu.net

ALEMANY: salberola@iessineu.net