5.1 Extraescolars

COMISSIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 

 Les activitats extraescolars van encaminades a la consecució i a l’ampliació dels objectius curriculars de les diferents àrees de coneixement. També serveixen per reforçar els signes d’identitat i practicar l’ecologia, la tolerància, la solidaritat i l’esperit de col·laboració entre l’alumnat.

 

   Els seus objectius generals són els següents: 

  • Educar per la tolerància i el respecte a les persones
  • Facilitar la vivència de la nostra pròpia cultura. 
  • Respectar el patrimoni natural i cultural, començant per les instal·lacions del propi centre. 
  • Aprofitar els recursos en tots els seus àmbits: reutilitzar, reciclar, no malgastar, conservar… 
  • Experimentar vivències que donin personalitat a l’alumnat. 
  • Crear consciència de pertànyer a una comarca específica i així contribuir a reforçar el nostre país. 
  • Estimular la col·laboració i la solidaritat. 
  • Conèixer altres cultures sense perdre les arrels pròpies. 
  • Valorar la diversitat cultural i la pluralitat lingüística.

 

   Com no podria ser d’una altra manera, les activitats extraescolars també contribueixen als objectius de l’ensenyament obligatori i postobligatori: