Informació breu de les matèries troncals i específiques. Curs 2022-2023

En aquests enllaços trobareu informació de les matèries específiques (optatives) i troncals (itineraris) dels distints nivells del centre per ajudar-vos a prendre la decisió més correcta. Per a més informació, consultau les programacions didàctiques dels departaments.

Matèries troncals i específiques (optatives) 2n de batxillerat curs 2020-2021

ITINERARI CIÈNCIES 2n BATXILLERAT Curs 20-21
 
MATEMÀTIQUES II ( troncal de modalitat) 4h   Departament Matemàtiques
Descripció: Les matemàtiques són una eina imprescindible per a l’estudi i comprensió d’altres àrees i disciplines de l’àmbit científic i tecnològic com ara Biologia, Física, Química, Informàtica, etc. Al currículum hi… Llegeix més»

Matèries troncals i específiques (optatives) 1r de batxillerat curs 2020-2021

ITINERARI CIÈNCIES 1r BATXILLERAT  Curs 19-20
MATEMÀTIQUES I ( troncal de modalitat) 4h.  Departament de matemàtiques
Descripció: Les matemàtiques són una eina imprescindible per a l’estudi i comprensió d’altres àrees i disciplines de l’àmbit científic i tecnològic com ara Biologia, Física, Química, Informàtica, etc. 
El currículum organitza la… Llegeix més»

Matèries troncals i específiques (optatives) de 4t d’ESO Curs 2020-2021

OPCIÓ D’ENSENYAMENTS ACADÈMICS PER A LA INICIACIÓ AL BATXILLERAT (ITINERARI DE 4t D’ESO) Curs 20-21
 
MATEMÀTIQUES ORIENTADES A ENSENYAMENTS ACADÈMICS  4h  Departament de Matemàtiques
Descripció: En aquesta opció, s’incideix més en els aspectes formatius, tendeix a un grau major de precisió en el llenguatge simbòlic, en el… Llegeix més»

Matèries Específiques (optatives) de 3r d’ESO Curs 2020-2021

ALEMANY
 
Els alumnes que triïn aquesta assignatura podran adquirir una certa competència comunicativa oral i escrita i, també, podran entrar en contacte amb la llengua i la cultura alemanya (DVD, cançons, jocs, activitats). A més a més, els alumnes podran obtenir un títol oficial de l’Escola… Llegeix més»

Matèries específiques (optatives) de 2n d’ESO Curs 2020-2021

EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL  IIL’objectiu de l’assignatura és aprofundir en aquells continguts tractats en el curs anterior aplicant-se en l’àmbit dels mitjans de comunicació, la publicitat i les tecnologies audiovisuals. Està dirigida a  aquells alumnes que vulguin continuar formant-se en aquest àmbit i així… Llegeix més»

Procés d’escolarització 2021-2022

El procés d’escolarització del curs 2021-2022 serà telemàtic. Trobareu el calendari i les passes que haureu de seguir en la pàgina d’escolarització de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. 
Per accedir als distints processos haureu de mester un compte del Gestib o un certificat digital… Llegeix més»