Directori dels documents

 Has attachment Títol Autor Creat Editat Grup Etiquetes
Projecte Educatiu del Centre (PEC)

Els centres educatius han d’elaborar un document on estudien el context en que es troba el centre, hi fan constar els seus trets d’identitat, defineixen els objectius educatius que persegueixen i els criteris bàsics en que es fonamentarà la seva intervenció educativa.
El PEC de l’IES… Llegeix més»

Antoni Salvà Salvà 27 de setembre de 2020 27 de setembre de 2020 objectius, PEC, projecte educatiu de centre, trets d'identitat
Pla de Convivència

Pla de Convivència del centre, aprovat pel Consell Escolar el 05/07/2016

Antoni Salvà Salvà 27 de setembre de 2020 6 d'octubre de 2020 pla de convivència
Reglament d’Organització i Funcionament (ROF)

Cada institut ha de concretar l’organització pràctica de tots els elements, tan humans com materials, que formen part del centre. El document en que es fa aquesta concreció s’anomena Reglament d’Organització i Funcionament. La versió vigent de l’IES Binissalem és de juliol de 2021. Està… Llegeix més»

Antoni Salvà Salvà 27 de setembre de 2020 19 de juliol de 2021 reglament d'organització i funcionament
Projecte d’Innovació Pedagògica

L’IES Binissalem fou seleccionat per implantar, durant el curs 2016-2017 el Projecte d’Innovació Pedagògica d’acord amb la Convocatòria de 22 d’abril de 2016 (BOIB Núm. 92, 21 de juliol de 2016)

Antoni Salvà Salvà 27 de setembre de 2020 27 de setembre de 2020 2016, PIP, projecte d'innovació pedagògica
Projecte Lingüístic del Centre (PLC)

El projecte lingüístic de centre, com a part del projecte educatiu, té com objectiu que tot l’alumnat assoleixi, en acabar el període d’escolarització obligatòria una competència adequada en català, castellà i una llengua estrangera. El PLC de l’IES Binissalem ha estat revisat durant el curs… Llegeix més»

Antoni Salvà Salvà 27 de setembre de 2020 6 d'octubre de 2020 PLC, projecte lingüístic del centre
Pla d’Atenció a la Diversitat

Durant el curs 2011-12 es va elaborar el Pla d’atenció a la diversitat segons el que regula l’article 5 del decret 39/2011 pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius.

Antoni Salvà Salvà 27 de setembre de 2020 6 d'octubre de 2020 Atenció a la diversitat, PAD
Programació General Anual i programacions dels departaments didàctics. Curs 2020-2021

Programació General Anual i programacions dels departaments didàctics de l’IES Binissalem. Curs 2020-2021.
La programació general anual és un instrument bàsic de planificació i organització del centre. Ha de contenir la proposta organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre, com a concreció del… Llegeix més»

Antoni Salvà Salvà 10 de desembre de 2020 10 de desembre de 2020 competències clau, criteris de qualificació, progamació general anual, programació
Concreció Curricular. Criteris de promoció i titulació.

Concreció curricular amb els criteris de promoció i titulació per al curs 2020-2021. Aprovada al Consell Escolar de 18/03/2021.

Antoni Salvà Salvà 23 de març de 2021 23 de març de 2021 concreció curricular, documents institucionals, promoció, titulació
Tríptic informatiu CFGM d’Olis d’Oliva i Vins (INAA22)

Tríptic informatiu del CFGM d’Olis d’Oliva i Vins (INAA22).

Antoni Salvà Salvà 23 de març de 2021 23 de març de 2021 cicle formatiu de grau mitjà, informació, olis d'oliva i vins, tríptic
Projecte de Direcció 2021-2025 Ricard Forés Gargallo

Projecte de direcció per als cursos 2021-2025 presentat per Ricard Forés Gargallo en el procés de selecció de directors de centres públics de Balears del curs 2020-2021.

Antoni Salvà Salvà 20 d'abril de 2021 20 d'abril de 2021 direcció, Projecte de direcció

No hi ha cap document.

Veient 1-10 de 16 documents