Active, Attractive and Interactive EU Maths

ACTIVE, ATTRACTIVE AND INTERACTIVE EU MATHEMATICS (2015-1-BG01-KA201-014198)

Dirigit a professorat de Matemàtiques i d’àrees de matemàtiques aplicades tant d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà, amb l’objectiu general d’elaborar un seguit de materials innovadors, atractius i interactius de l’àrea de matemàtiques al llarg dels cursos 2015-2016 i 2016-2017. 

Aquesta associació està formada per escoles i centres de secundària de 9 països (Bulgària, Itàlia, Croàcia, França, Alemanya, Portugal, Lituània, Estònia i Espanya) que, al llarg dels dos cursos de durada, es dividiran en equips de feina de dos (nosaltres amb Lituània) i es reuniran tots de manera periòdica a les diferents trobades ja marcades al calendari del projecte per tal de mostrar les tasques realitzades, concretar-ne d’altres, avaluar la feina feta i fer propostes de millora.


Els alumnes implicats estaran en contacte amb la resta d’alumnat a partir de plataforma virtual Etweening, amb l’objectiu complementari de millorar el seu nivell d’anglès i conèixer les diferents cultures.


Aqui vos deixam l’enllaç a la web del projecte:  http://eumaths.webnode.com/

DIFUSIÓ DEL PROJECTE

ARTICLE ÚLTIMA HORA 30-09-15

ARTICLE DIARI DE MALLORCA 21-01-16

FULL QUINZENAL EL CALAIXET N. 3

[flipbook pdf=”http://www.iespaucasesnoves.cat/images/pdf/calaixet/CALAIXET%20n%C2%BA%203%20DEFINITIU.pdf”]