Projectes Erasmus +

L’IES Inca participa en tres projectes Erasmus+ KA2 229, dins l’apartat d’Educació Escolar. Per saber més informació d’aquests projectes accediu als següents enllaços :

Actualment el programa Erasmus+ està aprovat pel Parlament Europeu per al període 2021-2027.

El programa Erasmus+ va ser aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020 i va entrar en vigor l’1 de gener de 2014.

El programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia Educació i Formació 2020 i en l’estratègia Rethinking Education, i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport.

Aquest nou programa es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d’internacionalització, obrint-se a tercers països amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l’ocupabilitat d’estudiants, professorat i treballadors.

El nostre centre IES Inca, que era IES Pau Casesnoves, té atorgada des del curs 2007-08 per la Comissió Europea, la Carta Universitària Erasmus, renovada el 2014 per un període de 6 anys, i subjecte a la Declaració de Política Erasmus. Aquest reconeixement permet, al nostre alumnat i professorat, participar en els projectes de mobilitat subvencionats per la Unió Europea.

Enllaços als projectes Erasmus+ KA2 realitzats en cursos anteriors:

KA229 – A cultura como ponte para a Inclusao (KA229-49EF332F – 2018-1-PT01-KA229-047384_5): Portugal, Lituània, Itàlia i Turquia (cursos 2018-2021)

KA201 – Active, Attractive and Interactive eU Mathematics (2015-1-BG01-KA201-014198) 2015-2017

KA219 – Ecological and Intelligent house (2015-1-Pl01-KA219-016857) 2015-2017