Erasmus +

L’IES Inca participa en tres projectes Erasmus+ KA2 229, dins l’apartat d’Educació Escolar. Per saber més informació d’aquests projectes accediu als següents enllaços :

El programa Erasmus+ va ser aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-2020 i va entrar en vigor l’1 de gener de 2014.

El programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia Educació i Formació 2020 i en l’estratègia Rethinking Education, i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport.

Aquest nou programa es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d’internacionalització, obrint-se a tercers països amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l’ocupabilitat d’estudiants, professorat i treballadors.

El Pau Casesnoves té, des del curs 2007-08 i atorgada per la Comissió Europea, la Carta Universitària Erasmus, renovada el 2014 per un període de 6 anys, i subjecte a la Declaració de Política Erasmus. Aquest reconeixement permet, als nostres alumnes i professors, participar en els projectes de mobilitat subvencionats per la Unió Europea.

Enllaços als projectes Erasmus+ KA2 realitzats en cursos anteriors:

Active, Attractive and Interactive eU Mathematics (2015-1-BG01-KA201-014198) 2015-2017

Ecological and Intelligent house (2015-1-Pl01-KA219-016857) 2015-2017