Equip Directiu

Catalina M. Verd Ferrer

Correu Electrònic

vfc@iesinca.cat

Temes

Relacionats amb el claustre i el consell escolar

Relacions amb la conselleria

Relacions amb l’amipa

Relacions amb altres institucions

Assessorament en aspectes curriculars

Permisos de tot el professorat

Victòria Alzina Femenies

Correu Electrònic

secretaria@iesinca.cat

Temes

Autorització i pagament de factures

Manteniment de l’edifici

Pagament desperfectes alumnes

Assignació pressupost

Gestió del personal de secretaria, consergeria i neteja.

Gestió del correu electrònic

Control de la nova normativa publicada als BOIBs i BOEs

Gestió econòmica de les FCTs

Antònia Maura Reinés

Correu Electrònic

mra@iesinca.cat

Temes

Plantilla professorat ESO i batxillerat

Admissió alumnes ESO i batxillerat

Confecció d’horaris

Modificacions puntuals de l’horari

Temes disciplinaris dels alumnes

Control del compliment de l’horari i guàrdies

Coordinació tutories ESO

Assessorament i suport al professorat en temes curriculars, etc.

Control faltes i disciplina d’ESO

Suport i coordinació pedagògica tutoria, temes curriculars i temes de coordinació del segon cicle d’ESO

Antoni D. Frontera Borrueco

Correu Electrònic

fba@iesinca.cat

Temes

Control faltes i disciplina d’ESO

Suport i coordinació pedagògica tutoria, temes curriculars i temes coordinació del primer cicle d’ESOF

Antoni D. Cardell Ortus

Correu Electrònic

cot@iesinca.cat

Temes

Control faltes i disciplina del batxillerat

Suport i coordinació pedagògica tutoria, temes curriculars i temes coordinació del batxillera