Erasmus for Future

ERASMUS FOR FUTURE

YOUNG EUROPEANS FACING CLIMATE CHANGE AS A COMMON CHALLENGE

El projecte té una durada de tres cursos escolars, 2020-2021- 2021-2022 – 2022-2023, i va dirigit a alumnat principalment de 4t d’ESO amb l’objectiu general de conscienciar en la col·laboració europea per aconseguir un objectiu comú: frenar el canvi climàtic.

L’alumnat implicat viatjarà als altres països per tal de treballar de forma conjunta en el projecte, per conèixer els seus companys de tasca i també per millorar el seu nivell d’anglès i conèixer les diferents cultures.

Aquesta associació està formada per escoles i centres de secundària de 5 països (Turquia, Dinamarca, Romania, Alemanya i Espanya) que, al llarg dels dos cursos de durada, treballaran diversos aspectes relacionats amb el canvi climàtic (causes i conseqüències) i proposaran solucions per fer-hi front.

Durant les mobilitats es farà una posada en comú dels continguts treballats i es treballarà en equip per dur el projecte endavant. 

Durant el curs 2020-21 es varen fer activitats virtuals degut a la situació davant la pandèmia per la COVID. Es va demanar poder allargar un curs més el projece.

Per al curs 2021-22 i 2022-23 hi ha previstes les següents trobades, si la pandemia ens ho permet:

  • Alemania (ocubre 2021). Trobada de només professorat de tots els països per preparar i programar les activitats del projecte.
  • Inca (abril 2022). Trobada de tots els països per tal de tractar el tema: les causes i conseqüències del canvi climàtic a la nostra àrea i la implicació i conscienciació mediambiental individual.

  • Romania (setembre 2023). Trobada de tots els centres amb alumnes per tractar el següent tema: la simulació d’una conferència internacional.

  • Dinamarca (març 2023). Trobada de tots els països per tal de tractar el tema: les mesures individuals i locals per evitar el canvi climàtic.

ERASMUS CONFERENCE

El passat mes de març de 2021 l’alumnat participant en el projecte Erasmus+ “Erasmus for future” va poder gaudir d’una vídeo-conferència del biòleg marí alemany Udo Engelhardt.

Trobada del professorat a Alemania – 2021

Després de rebre la bandera del projecte a Alemania el professorat va fer la rebuda al centre amb l’alumnat participant. 

Trobada alumnat i professorat a Inca – Abril 2022

1r i 2n dia – Arribada dels diferents particpants al projecte. Benvinguda al centre i presentació de l’alumnat i professorat. Xerrada i tallers sobre medi ambient de Demolab UIB.

3r dia – Presentació de pósters i visita a l’Ajuntament d’Inca.

4t  dia – Visita cultural per Palma. Catedal i Palau de l’Almudaina.

5è dia – Taller de recollida de microplàstics a la platja de Son Bauló amb la fundació Save the Med.

6è dia – Excursió a la Volta del General – Banyalbufar per veure els efectes del cap de fibló – canvi climàtic.

Exposició al centre de tots els pósters i qüestionari per l’alumnat

-Trobada alumnat i professorat a Romania – setembre 2022

-Campanya “La mar comença aquí” 

 

-Trobada alumnat i professorat a Dinamarca – abril 2023 

-Trobada professorat a Turquia – juny 2023 

Tancament del projecte.