Programacions

Programacions curs 20-21

DepartamentNivell educatiu
1r ESO2n ESO3r ESO4t ESO1r Batxillerat2n Batxillerat
Biologia i Geologia 
Cultura Científica     
Ciències aplicades a l’activitat professional     
Anatomia Aplicada     
Educació Física 
Psicologia     
Valors Ètics  
Filosofia   
Història de l’Art     
Història del Món Contemporani     
Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial     
Economia   
Geografia     
Ciències Socials / Història 
Física i Química FísicaQuímica
MatemàtiquesAplicadesAcadèmiquesAplicadesAcadèmiquesPraqSocialAcadèmicSocialAcadèmic
Cultura Clàssica     
Grec    
Llatí   
Llengua CatalanaPRAQ
Literatura Universal     
Llengua CastellanaPRAQ
Anglès
Alemany 
Plàstica
Tecnologia  
Informàtica   
Música  
Religió 
Àmbit Científic i Matemàtic    
Àmbit Sociolingüístic    
Àmbit Pràctic