Què puc fer si el batxillerat no em va bé?

El batxillerat és una formació postobligatòria que implica un nivell d’exigència acadèmica i personal important. 

Revisa les teves tècniques d’estudi i planificació i recorda treballar amb constància i des del principi per poder garantir uns resultats d’èxit. 

Si necessites ajuda per planificar-te i organitzar-te posa’t en contacte amb el departament d’orientació! 

Què puc fer si no em va bé el batxillerat?

Formació professional de GRAU MITJÀ 

Accés amb la nota del títol de l’ESO. 

Inici setemebre, com el curs escolar.

Preinscripció: juny

https://www.caib.es/sites/fp/ca/prova_portada/?campa=yes

Certificats de professionalitat de grau 2 o 3

Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l’administració laboral (a les Balears, el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona treballadora és competent en una qualificació professional. Els certificats de professionalitat estan regulats per Reial decret, i en el marc del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQP).

Cada certificat de professionalitat està configurat per a una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat. Totes les accions formatives per obtenir un certificat de professionalitat s’estructuren en mòduls teòrics i, a més, inclouen un mòdul de pràctiques professionals no laboralsque es desenvolupa en un centre de treball.

https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions14

Trobareu els requisits d’accés als certificats de nivell 2 a aquest enllaç. (https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/)

Si no es compleixen els requisits d’accés hi ha la possibilitat de fer les proves de competències clau. Es fan dues vegades cada mes. Es pot consultar la informació i el calendari al mateix enllaç (https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/)

Proves d’accés a GS

Pressentació i informació de lese proves. 

(requisits d’accés -19 anys durant l’any natural de la prova) Inscripció març, normalment. Prova al maig.

  • Hi ha cursos per preparar aquestes proves als CEPA.

https://www.caib.es/sites/fp/ca/informacio_general_de_les_proves_acces_a_grau_superior/

https://www.cepaborjamoll.cat/preparacio-de-les-proves-dacces/

Estudis artístics superiors – S’ha de fer una prova d’accés

https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=3974705&lang=ca

DIAGRAMA SERVEI DE SUPORT PER A LA INSERCIÓ LABORAL DE JOVES Itineraris Integrals d’Inserció

PUNT D’ATENCIÓ – INCA CENTRE BIT RAIGUER C. Selleters, 25 despatx 19 07300 Inca pre-ocupacio@diagrama.org 971 349 806 / 871 912 723 608 746 075