PBAU

En aquest apartat teniu tota la informaicó sobre la PBAU i tots els enllaços que facilita la UIB

Amb el canvi de normativa i la nova llei LOMLOE, la prova canviarà. En aquest apartat es posarà la nova informació tan aviat com es publiqui.  

A final de l’etapa de Batxillerat hi ha la Prova de Batxillerat d’Accés a la Universitat (PBAU). És important tenir present i conèixer en què consisteix, com ens podem prepar, l’horari, les dates de matrícula, etc.

Des de l’IES vos facilitarem molta informació però aquí també teniu molts enllaços que són del vostre interès.