Batxillerat:

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL BATXILLERAT

BATXILLERAT (LOMLOE) El curs 2022-23 s'inicia la nova normativa al 1r curs de batxillerat. A partir del curs 2023-24 també s'implantarà al 2n curs.

 

 A continuació hi ha la informació de les matèries del batxillerat cièntífic i d’humanitats i ciències socials que ja sols és per aquelles persones que han iniciat els estudis amb aquesta llei (LOMCE).