Batxillerat

DÍPTIC INFORMATIU

Millorar la formació integral de l’alumnat

Orientar i preparar per a la continuïtat d’estudis universitaris

Orientar i preparar per a la continuïtat d’estudis de formació professional específica (cicles formatius de grau superior)

Orientar i preparar per a la vida laboral i activa

La durada del batxillerat és de dos cursos: 1r i 2n de batxillerat, a realitzar en un màxim de 4 anys.

 
 
 
 

Podrà incorporar-se al primer curs de batxillerat l’alumnat que es trobi en alguna de les següents situacions:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària

 • Haver superat els estudis del primer cicle del programa experimental (REM)

 • Tenir el títol de tècnic auxiliar de F.P. (FPI)

 • Haver aprovat el 2n. de BUP

 • Haver finalitzat els cursos comuns dels estudis d’arts aplicades i oficis artístics

 • Haver superat un cicle formatiu de grau mitjà (modalitats corresponents)

Títol de Batxillerat de la modalitat corresponent.

 
 

Universitat

Cicles formatius de grau superior

Món laboral

BATXILLERAT DE CIÈNCIES DE LA TECNOLOGIA

Comunes

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Educació física
 • Filosofia

Troncals

 • Matemàtiques I

Troncals d’opció

 • Física i química

Triar-ne una entre:

 1. Biologia i geologia
 2. Dibuix tènic I

Específiques

Triar-ne una entre:

 1. Anatomia
 2. Tecnologia de la informació I

Triar-ne una entre:

 1. Alemany I
 2. Cultura científica
 3. Religió

Comunes

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Història d’Espanya
 • Història de la filosofia

Troncals

 • Matemàtiques II

Troncals d’opció

Triar-ne una entre:

 1. Biologia
 2. Física

Triar-ne una entre:

 1. Química
 2. Dibuix tènic II

Específiques

Triar-ne una entre:

 1. Alemany II
 2. Ciències de la terra i del medi ambient
 3. Psicologia
 4. Tecnologia de la informació II
 5. Religió

BATXILLERAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Comunes

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Educació física
 • Filosofia

Troncals

Triar-ne una entre:

 1. Llatí I (Opció Humanitats)
 2. Matemàtiques aplicades CCSS (Opció Ciències socials)

Troncals d’opció

 • Història del món contemporani

Triar-ne una entre:

 1. Economia
 2. Grec I

Específiques

Triar-ne una entre:

 1. Literatura universal
 2. Tecnologia de la informació I

Triar-ne una entre:

 1. Alemany I
 2. Cultura científica
 3. Religió

Comunes

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Història d’Espanya
 • Història de la filosofia

Troncals

Triar-ne una entre:

 1. Llatí II (Opció Humanitats)
 2. Matemàtiques aplicades CCSS II (Opció Ciències socials)

Troncals d’opció

Triar-ne una entre:

 1. Economia de l’empresa
 2. Història de l’art

Triar-ne una entre:

 1. Geografia
 2. Grec II

Específiques

Triar-ne una entre:

 1. Alemany II
 2. Ciències de la Terra i el medi ambient
 3. Psicologia
 4. Tecnologia de la informació II
 5. Religió