Eleccions Consell Escolar


Ja estan publicats els censos a les eleccions al Consell Escolar, que tindran lloc el proper mes de novembre. Els podeu trobar al tauler d’anuncis que hi ha al hall del centre.Davant qualsevol errada que hi trobeu, podeu presentar reclamacions fins el dia 29 d’octubre per correu electrònic a secretaria@iesisidormacabich.es . Aquest curs hem de renovar els següents membres:

– 3 representants dels pares i mares
– 2 representants de l’alumnat
– 3 representants dels docents
– 1 representant del personal d’administració i serveis

Si estau interessats/des en formar part d’aquest òrgan col·legiat, podeu fer-nos arribar les vostres candidatures per correu electrònic a secretaria@iesisidormacabich.es fins el dia 29 d’octubre. Les eleccions al Consell Escolar tindran lloc entre els dies 23 i 30 de novembre. El calendari previst és el següent:

Presentació candidatures22/10/2021 a 29/10/2021
Sorteig membres meses electorals09/11/2021
Publicació candidatures provisionals  i membres meses10/11/2021
Reclamacions candidatures10/11/2021 a 12/11/2021
Candidatures definitives19/11/2021

Demanam la participació de tota la comunitat educativa (tant presentant candidatura com votant) en aquest procés democràtic per formar part de l’òrgan col·legiat tant important en la presa de decisions del centre i on tots i totes tenim veu.