Beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022-2023, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris

Poden trobar la informació corresponent en el portal «Becas de Educación», on també la poden sol·licitar:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

Així mateix també trobaran les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa:

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis_postobligatoris_no_universitaris/

Per a qualsevol dubte es poden posar en contacte amb la Secció de Beques al correu electrònic beques@dgpice.caib.es o al telèfon 971 17 77 58.