Admissió FP Fase 2

Tràmit segona Fase: 

De l’1 al 7 de Setembre s’obre un segon periode de sol·licitud de plaça als estudis de FP.

Torna a ser un tràmit telemàtic a la web de la DGFP

2a Fase:

De l’1 al 7 de setembre-Tramitació de sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic, preferentment) grup 1 (persones sense plaça al juny), grup 2 (persones que no varen sol·licitar places en el mes de juny i altres casos)

7 de setembre-Termini màxim per aportar la documentació necessària per a l’admissió

9 de setembre-La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat

14 de setembre-Publicació de les llistes provisionals de sol·licitants (SENSE ADJUDICACIÓ DE PLAÇA)

14, 15 i 16 de setembre-Presentació de reclamacions, rectificacions i revisions

22 de setembre-Publicació de la llista definitiva d’admesos amb assignació de les places vacants

22 i 23 de setembre-Matrícula de les persones que han obtingut plaça