Telèfon Mòbil

L’ús del telèfon mòbil per part de l’alumnat està prohibit en tot el recinte del centre i durant tota la jornada escolar, d’acord amb les especificacions contingudes al nostre ROF, a excepció que el seu ús sigui autoritzat pel professorat per la realització de tasques específiques a l’aula. En cas d’incompliment d’aquesta norma, es procedirà a la seua retirada durant la resta de la jornada escolar que s’ha utilitzat sense autorització, es comunicarà a la família i implicarà l’expulsió de l’alumne/a el dia lectiu immediatament posterior al fet. El mòbil romandrà durant la resta de la jornada a Consergeria i serà retornat a la mare, pare o tutor/a legal de l’alumne/a al finalitzar la jornada.
Us recordam que és important la col·laboració de famílies i alumnat en el compliment de les normes del centre.