Llistes provissionals d’admissió FP (2ª fase)

Llistat provissional (pdf)

Els resultats també es poden consultar a l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> , introduint les dades de:

  • DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a))
  • DATA NAIXEMENT Alumne(a)