Convocatòria extraordinària. Cicles formatius. Exàmens mòduls pendents.

CFGM INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

  • FOL: 15 Març 15.30h
  • ELAP: 15 Març 15.30h

CFGM CUINA I GASTRONOMIA

  • FOL: 17 Març 10.30h

CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ

  • ANGLÉS: 13 Març 17.25h
  • OBBC: 14 Març 17.25h