Admissió i matrícula Cicles 2022/23

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Del 18 d’abril al 2 de maig

INSCRIPCIÓ telemàtica per als aspirants sense requisits acadèmics

(PER VIA D’ACCÉS PROVA GENERAL + PROVA ESPECÍFICA)

4 de maig

Publicació de les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general

5 i 6 de maig

Reclamacions contra les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general

9 de maig

Publicació de les llistes definitives dels aspirants admesos a la prova general

11 de maig

PROVA GENERAL per als aspirants sense requisits acadèmics (a les 9:00 hores)

13 de maig

Llista provisional dels resultats de la prova general

16 i 17 de maig

Reclamacions contra els resultats de la prova general

18 de maig

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

18 de maig

Llista definitiva dels resultats de la prova general

Del 9 al 17 de juny

INSCRIPCIÓ telemàtica per als aspirants amb requisits acadèmics de titulació i per als d’accés directe

(PER VIA D’ACCÉS NOMÉS PROVA ESPECÍFICA I VIA D’ACCÉS SENSE PROVA)

21 de juny

Llistes provisionals de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe

22 i 23 de juny

Reclamacions contra les llistes provisionals de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe

23 de juny

Llista definitiva de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe

Del 23 de juny a l’1 de juliol

MATRÍCULA telemàtica dels alumnes que tenen accés directe

29 de juny

PROVA ESPECÍFICA (a les 16:00 hores)

1 de juliol

Publicació de les llistes provisionals dels resultats de les proves específiques

4 i 5 de juliol

Reclamacions contra les llistes provisionals

6 de juliol

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

7 de juliol

Publicació de les llistes definitives dels resultats de les proves específiques i llista provisional d’adjudicació de places

7 i 8 de juliol

Al·legacions contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

11 de juliol

Resolució de les al·legacions

Llista definitiva d’adjudicació de places

A partir del dia 11 de juliol

Lliurament de certificats de superació de la prova o d’una part de la prova

Del 12 al 19 de juliol

MATRÍCULA telemàtica

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (Setembre)

De l’1 al 5 de setembre

INSCRIPCIÓ telemàtica per a: la prova general / la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics / l’accés directe

(PER TOTES LES VIES D’ACCÉS)

6 de setembre

Publicació de les llistes provisionals d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

6 i 7 de setembre

Reclamacions contra les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

9 de setembre

Publicació de les llistes definitives dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

13 de setembre

Prova general ( a les 9:00 hores)

15 de setembre

Llista provisional dels resultats de la prova general

15 i 16 de setembre

Reclamacions contra els resultats de la prova general

19 de setembre

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

19 de setembre

Llista definitiva dels resultats de la prova general

20 de setembre

Prova específica ( a les 16:00 hores)

22 de setembre

Llista provisional dels resultats de la prova específica

22 i 23 de setembre

Reclamacions contra els resultats de la prova específica

26 de setembre

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

26 de setembre

Llista definitiva dels resultats de la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places

26 i 27 de setembre

Al·legacions contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

A partir de dia 26 de setembre

Lliurament de certificats de superació de la prova o d’una part de la prova

27 de setembre

Resolució de les reclamacions

27 de setembre

Llista definitiva d’adjudicació de places

27 i 28 de setembre

Matrícula telemàtica

29 de setembre

Inici de curs

  •