Admissió i matrícula Cicles 2023/24

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Del 17 al 28 d’abril

INSCRIPCIÓ PER ALS ASPIRANTS SENSE REQUISITS ACADÈMICS

(PER VIA D’ACCÉS PROVA GENERAL + PROVA ESPECÍFICA)

4 de maig

Publicació de les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general

Del 5 al 8 de maig

Reclamacions contra les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general

9 de maig

Publicació de les llistes definitives dels aspirants admesos a la prova general

10 de maig

PROVA GENERAL per als aspirants sense requisits acadèmics

12 de maig

Llista provisional dels resultats de la prova general

15 i 16 de maig

Reclamacions contra els resultats de la prova general

17 de maig

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

17 de maig

Llista definitiva dels resultats de la prova general

Del 9 al 16 de juny

INSCRIPCIÓ PER ALS ASPIRANTS AMB REQUISITS ACADÈMICS DE TITULACIÓ I PER ALS D’ACCÉS DIRECTE (amb exempció de la prova específica)

(PER VIA D’ACCÉS NOMÉS PROVA ESPECÍFICA I VIA D’ACCÉS SENSE PROVA)

20 de juny

Llistes provisionals de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe

21 i 22 de juny (fins les 12:00 h)

Reclamacions contra les llistes provisionals de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe

26 de juny

Llista definitiva de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe

Del 26 al 30 de juny

MATRÍCULA DELS ALUMNES AMB ACCÉS DIRECTE

28 de juny

PROVA ESPECÍFICA

30 de juny

Publicació de les llistes provisionals dels resultats de les proves específiques

3 i 4 de juliol

Reclamacions contra les llistes provisionals dels resultats de les proves específiques

5 de juliol

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

6 de juliol

Publicació de les llistes definitives dels resultats de les proves específiques i llista provisional d’adjudicació de places

6 i 7 de juliol

Al·legacions contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

A partir del 7 de juliol

Lliurament de certificats de superació de la prova o d’una part de la prova

10 de juliol

Resolució de les al·legacions

Llista definitiva d’adjudicació de places

A partir del 10 de juliol

Lliurament de certificats de superació de la prova o d’una part de la prova

Del 10 al 19 de juliol

MATRÍCULA

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (Setembre)

De l’1 al 5 de setembre

INSCRIPCIÓ PER A TOTES LES VIES D’ACCÉS:

6 de setembre

Publicació de les llistes provisionals d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

6 i 7 de setembre

Reclamacions contra les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

11 de setembre

Publicació de les llistes definitives dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

12 de setembre

PROVA GENERAL per als aspirants sense requisits acadèmics

14 de setembre

Llista provisional dels resultats de la prova general

14 i 15 de setembre

Reclamacions contra els resultats de la prova general

18 de setembre

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

18 de setembre

Llista definitiva dels resultats de la prova general

19 de setembre

PROVA ESPECÍFICA

21 de setembre

Llista provisional dels resultats de la prova específica

21 i 22 de setembre

Reclamacions contra els resultats de la prova específica

25 de setembre

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

25 de setembre

Llista definitiva dels resultats de la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places

25 i 26 de setembre

Al·legacions contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

A partir de dia 25 de setembre

Lliurament de certificats de superació de la prova o d’una part de la prova

27 de setembre

Resolució de les reclamacions

27 de setembre

Llista definitiva d’adjudicació de places

27 i 28 de setembre

MATRÍCULA

29 de setembre

Inici de curs

  •