Admissió i matrícula Cicles 2023/24

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (Setembre)

De l’1 al 5 de setembre

INSCRIPCIÓ PER A TOTES LES VIES D’ACCÉS:

6 de setembre

Publicació de les llistes provisionals d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

6 i 7 de setembre

Reclamacions contra les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

11 de setembre

Publicació de les llistes definitives dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

12 de setembre

PROVA GENERAL per als aspirants sense requisits acadèmics

14 de setembre

Llista provisional dels resultats de la prova general

14 i 15 de setembre

Reclamacions contra els resultats de la prova general

18 de setembre

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

18 de setembre

Llista definitiva dels resultats de la prova general

19 de setembre

PROVA ESPECÍFICA

21 de setembre

Llista provisional dels resultats de la prova específica

21 i 22 de setembre

Reclamacions contra els resultats de la prova específica

25 de setembre

Resolució per part del tribunal de les reclamacions presentades

25 de setembre

Llista definitiva dels resultats de la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places

25 i 26 de setembre

Al·legacions contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

A partir de dia 25 de setembre

Lliurament de certificats de superació de la prova o d’una part de la prova

27 de setembre

Resolució de les reclamacions

27 de setembre

Llista definitiva d’adjudicació de places

27 i 28 de setembre

MATRÍCULA

29 de setembre

Inici de curs

  •