Admissió i matrícula Cicles 2024/25

Convocatòria ordinària 2024/2025

ABRIL a JULIOL

 

Del 8 d’abril al 6 de juny de 2024

Inscripció per als aspirants sense els requisits acadèmics (VIA PROVA GENERAL + ESPECÍFICA)

Del 8 d’abril al 14 de juny de 2024

Inscripció per als aspirants amb requisits acadèmics de titulació (VIA PROVA ESPECÍFICA) i per als aspirants amb exempció de la prova específica (VIA ACCÉS DIRECTE)

7 de juny de 2024

Publicació de les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general

10 i 11 de juny de 2024

Reclamacions contra les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general

12 de juny de 2024

Publicació de les llistes definitives dels aspirants admesos a la prova general

13 de juny de 2024

Prova general de grau mitjà per als aspirants sense requisits acadèmics

14 de juny de 2024

Prova general de grau superior per als aspirants sense requisits acadèmics

17 de juny de 2024

-Llista provisional dels resultats de la prova general

-Llistes provisionals dels aspirants admesos a les proves específiques i amb accés directe

18 i 19 de juny de 2024

-Reclamacions contra els resultats de la prova general

-Reclamacions contra les llistes provisionals dels aspirants admesos a les proves específiques i amb accés directe

20 de juny de 2024

El tribunal resoldrà les reclamacions presentades contra els resultats de la prova general

20 de juny de 2024

-Llista definitiva dels resultats de la prova general

-Llista definitiva dels aspirants admesos a les proves específiques i amb accés directe

24 de juny de 2024

Prova específica de grau mitjà

25 de juny de 2024

Prova específica de grau superior

28 de juny de 2024

-Publicació de les llistes provisionals dels resultats de les proves específiques

-Publicació de les llistes provisionals d’adjudicació de places

1 i 2 de juliol de 2024

-Reclamacions contra les llistes provisionals dels resultats de la prova específica

-Al·legacions contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

3 de juliol de 2024

-El tribunal resoldrà les reclamacions presentades

-Resolució de les al·legacions presentades contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

3 de juliol de 2024

-Publicació de les llistes definitives dels resultats de les proves específiques

-Publicació de les llistes definitives d’adjudicació de places

A partir del 3 de juliol de 2024

Lliurament de certificats de superació de la prova o d’una part de la prova

Del 4 al 15 de juliol de 2024

MATRÍCULA d’alumnes amb plaça adjudicada

Convocatòria extraordinària 2024/2025

SETEMBRE

 

Del 2 al 9 de setembre 2024

INSCRIPCIÓ PER A TOTES LES VIES D’ACCÉS:

10 de setembre 2024

Publicació de les llistes provisionals dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

10 i 11 de setembre 2024

Reclamacions contra les llistes dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

12 de setembre 2024

Publicació de les llistes definitives dels aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per als aspirants amb requisits acadèmics

13 de setembre 2024

Prova general de grau mitjà per als aspirants sense requisits acadèmics

16 de setembre 2024

Prova general de grau superior per als aspirants sense requisits acadèmics

17 de setembre 2024

Llista provisional dels resultats de la prova general

18 i 19 de setembre 2024

fins a les 12  h.

Reclamacions contra els resultats de la prova general

19 de setembre 2024 a partir de les 12 h.

El tribunal resoldrà les reclamacions presentades

19 de setembre 2024 a partir de les 16 h.

Llista definitiva dels resultats de la prova general

20 de setembre 2024

Prova específica de grau mitjà

23 de setembre 2024

Prova específica de grau superior

24 de setembre 2024

-Publicació de les llistes provisionals dels resultats de les proves específiques

-Publicació de les llistes provisionals d’adjudicació de places

25 i 26 de setembre 2024 fins a les 12 h.

 

-Reclamacions contra les llistes provisionals dels resultats de la prova específica

-Al·legacions contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

26 de setembre 2024 a partir de les 12 h.

-El tribunal resoldrà les reclamacions presentades contra les llistes provisionals dels resultats de les proves específiques

-Resolució de les al·legacions presentades contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

A partir del 27 de setembre 2024

Lliurament de certificats de superació de la prova o d’una part de la prova

27 de setembre 2024 a partir de les 9 h.

-Publicació de les llistes definitives dels resultats de les proves específiques

-Publicació de les llistes definitives d’adjudicació de places

27 i 30 de setembre 2024

MATRÍCULA

30 de setembre 2024

Inici curs

 

 

  •