Admissió i matrícula Cicles

Sol·licitud d’admissió de nou alumnat (Del 26 de juny al 07 de juliol – Inscripció telemàtica per a aspirants amb accés directe. / De l’1 al 4 de setembre – Inscripció telemàtica per a Prova general, per a Prova específica d’aspirants amb requisits acadèmics i per a Accés directe)

Llistes procés d’admissió cicles

Matrícula de nou alumnat (Del 13 al 20 de juliol – Matrícula telemàtica dels alumnes que tenen accés directe. / Del 24 al 28 de setembre – Matrícula telemàtica)

Matrícula alumnat del centre (Del 29 de juny al 4 de julio – Matriculació d’alumnes promocionats a juny / Del 4 al  8 de setembre – Matriculació resta d’alumnes)

Calendari d’admissió cicles

ANNEX 1

Calendari del procés d’admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny per al curs 2020-2021, i calendari de les proves d’accés per a l’any 2020

JUNY

 

Del 26 de juny al 7 de juliol

Inscripció telemàtica per a aspirants amb accés directe

JULIOL

 

8

Llistes provisionals de les persones admeses amb accés directe

9 i 10

Reclamacions contra les llistes provisionals de les persones admeses amb accés directe

13

Llista definitiva de les persones admeses amb accés directe

Del 13 al 20

Matrícula telemàtica dels alumnes que tenen accés directe

SETEMBRE

Convocatòria única proves accés

De l’1 al 4

Inscripció telemàtica per a:

-Prova general

-Prova específica per a aspirants amb requisits acadèmics

-Accés directe

4

Publicació de les llistes provisionals d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per a aspirants amb requisits acadèmics

4 i 7

Reclamacions contra les llistes d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per a aspirants amb requisits acadèmics

9

Publicació de les llistes definitives d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per a aspirants amb requisits acadèmics

10

Prova general

14

Llista provisional dels resultats de la prova general

14 i 15

Reclamacions contra els resultats de la prova general

16

El tribunal resoldrà les reclamacions presentades

16

Llista definitiva dels resultats de la prova general

17

Prova específica

21

Llista provisional dels resultats de la prova específica

21 i 22

Reclamacions contra els resultats de la prova específica

22

El tribunal resoldrà les reclamacions presentades

22

Llista definitiva dels resultats de la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places

22 i 23

Al·legacions contra les llistes provisionals d’adjudicació de places

A partir de dia 23

Lliurament de certificats de superació de la prova o d’una part de la prova

24

Resolució de les reclamacions

24

Llista definitiva d’adjudicació de places

24 a 28

Matrícula telemàtica

29

Inici curs