Estris i instruccions prèvies de les proves d’accés

  • Que he de portar per fer la PROVA GENERAL de grau mitjà i superior?

– El document identificatiu (DNI, NIE, Passaport…).

– Bolígraf blau, es pot fer servir calculadora científica no programable ni gràfica, regle, escaire, cartabó i compàs.

– És molt important una bona hidratació; per tant, convé portar beguda i si un cas alguna cosa per picar en el descans.

– Tot el material que porteu l’heu de dur en una bossa personal.

 
  • Que he de portar per fer la PROVA ESPECÍFICA de grau mitjà i superior?

– El document identificatiu (DNI, NIE, Passaport…).

– Llapis i/o portamines, mínim 1 gras (de la família dels B) i mínim 1 dur (de la família dels H), Maquineta de fer punta, goma d‘esborrar, Material per a pintar (llapis de colors, retoladors, aquarel·les, temperes o acrílics…la tècnica que considereu adient i el material que considereu adient per desenvolupar), Fulls de paper DIN A3 adients a la tècnica escollida, Pinzells, tisores, cúter, cinta de doble cara i/o barra de cola.

– És molt important una bona hidratació; per tant, convé portar beguda i si un cas alguna cosa per picar en el descans.

– Tot el material que porteu l’heu de dur en una bossa personal.