Dates i horaris de les proves d’accés per l’any 2022

 

Prova general (a les 9 hores)

 

Prova general de grau mitjà (11 de maig convocatòria ordinària i 13 de setembre convocatòria extraordinària) :

– 09.00 h: inici de la prova amb l’exercici de llengua catalana i literatura (durada màxima d’una hora).

– 10.00 h: exercici de llengua castellana i literatura (durada màxima d’una hora).

– 11.00 h: exercici de llengua anglesa (durada màxima d’una hora).

– Descans de 12 a 12:30

– 12.30 h: exercici amb continguts tecnicocientífics (durada màxima d’una hora).

– 13.30 h: exercici amb continguts socioculturals (durada màxima d’una hora).

 

Prova general grau superior (11 de maig convocatòria ordinària i 13 de setembre convocatòria extraordinària) :

– 09.00 h: inici de la prova amb l’exercici d’història d’Espanya (durada màxima d’una hora).

– 10.00 h: exercici de llengua catalana i literatura (durada màxima d’una hora).

– 11.15 h: exercici de llengua castellana i literatura (durada màxima d’una hora).

– 12.15 h: exercici de llengua anglesa (durada màxima d’una hora).

 

Prova específica (a les 16 hores)

 

Prova específica de grau mitjà (29 de juny convocatòria ordinària i 20 de setembre convocatòria extraordinària):

– 16.00 h: exercici escrit a partir d’un text o document gràfic (durada màxima de dues hores).

– 18.15 h: exercici de dibuixos o esbossos a partir d’un tema, un dels quals es realitzarà en color (durada màxima de dues hores).

 

Prova específica grau superior (29 de juny convocatòria ordinària i 20 de setembre convocatòria extraordinària)

– 16.00 h: exercici d’anàlisi de qüestions sobre història de l’art a partir d’un text o document gràfic (durada màxima d’una hora).

– 17.00 h: exercici de realització de quatre esbossos a mà alçada a partir d’un model, tres amb llapis i un en color (durada màxima d’una hora).

– 18.00 h: exercici de realització d’una proposta gràfica a partir d’una imatge o tema donats (durada màxima d’una hora).