Plans de Contingència davant la COVID-19

Seguint les indicacions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, el centre ha elaborat els plans de contingència davant la COVID-19. Podeu trobar els plans i les diferents actuacions davant dels 3 escenaris possibles a continuació: