Espai orientat a informar a les famílies sobre els aspectes relacionats amb la semipresencialitat…